De CLP-richtlijn voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels beschrijft de corrosietesten die dienen uitgevoerd te worden ter bepaling of een stof of mengsel al dan niet bijtend voor metalen is (zie ook ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goeden over de weg, UN Recommendations on the transport of dangerous goods sectie 37.4: Classification procedures, test methods and criteria relating to substances of class 8).

Concreet gaat het over blootstellingstesten waarbij coupons uit koolstofstaal en aluminium worden blootgesteld aan het te testen medium (volledig ondergedompeld, gedeeltelijk ondergedompeld en volledig blootgesteld in de dampfase). Nadien wordt de uniforme corrosiesnelheid bepaald op basis van gewichtsverliesmetingen en wordt het corrosietype bepaald aan de hand van visuele evaluatie. Indien van toepassing wordt ook de maximale lokale corrosieaantasting opgemeten.

Leveren en evalueren van corrosiecoupons

Voor de evaluatie van de metalen coupons (corrosiecoupons of testplaatjes) of objecten na blootstelling worden typisch (uniforme/lokale) corrosiesnelheid, corrosiemechanisme, analyse [...]

Blootstellingstesten

Bij een blootstellingstest gaan we coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken materiaal (metaal, kunststof of coating) blootstellen aan al dan niet gestandaardiseerde condities gedurende een periode van [...]

Start typing and press Enter to search

MIC, BART test, microbiologische corrosie, microbiologcal corrosion