Akoestische emissie

Akoestische emissie Een bron van akoestische emissie (in dit geval: actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de sensoren bereiken. De [...]

Opvolging coatings

METALogic heeft een brede achtergrond als expert in degradatieprocessen van coatings. We brengen de toestand van de coating in kaart via simulaties, versnelde degradatietesten en geavanceerde [...]

Corrosiemonitoring

Corrosiemonitoring is nuttig omdat het upset condities detecteert zodat je onmiddellijk kan ingrijpen nog vóór er effectieve schade optreedt. Enkele typische toepassingen zijn: koelwatersystemen, [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de [...]

Replica onderzoek

Wanneer een destructief onderzoek niet mogelijk is dan biedt de replicatechniek een interessant alternatief om toch op locatie een metallografisch onderzoek uit te voeren. Bij replicaonderzoek [...]

Endoscopie

Endoscopie is een techniek die we inzetten om de aanwezigheid van verontreinigingen en afzettingen vast te stellen, maar ook van andere onregelmatigheden zoals scheuren of lokale corrosie. Net [...]

Corrosie- en coatingevaluatie ondergrondse tanks

Een tank of structuur staat in contact met de bodemomgeving die op termijn de wand zal aantasten (corrosie) en voor een geleidelijke degradatie (dunner worden van de wand) zal zorgen met als [...]

Corrosieanalyse sprinklersystemen

Sprinklersystemen komen in aanraking met belucht water (met zuurstof in) waardoor de stalen leidingen aan corrosie onderhevig zijn. Het probleem escaleert wanneer er sprake is van MIC [...]

Start typing and press Enter to search