Akoestische emissie

Akoestische emissie Een bron van akoestische emissie (in dit geval: actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de [...]

Opvolging coatings

METALogic heeft een brede achtergrond als expert in degradatieprocessen van coatings. We brengen de toestand van de coating in kaart via simulaties, versnelde degradatietesten [...]

Corrosiemonitoring

Corrosiemonitoring is nuttig omdat het upset condities detecteert zodat je onmiddellijk kan ingrijpen nog vóór er effectieve schade optreedt. Enkele typische toepassingen [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart [...]

Replica onderzoek

Wanneer een destructief onderzoek niet mogelijk is dan biedt de replicatechniek een interessant alternatief om toch op locatie een metallografisch onderzoek uit te voeren. Bij [...]

Endoscopie

Endoscopie is een techniek die we inzetten om de aanwezigheid van verontreinigingen en afzettingen vast te stellen, maar ook van andere onregelmatigheden zoals scheuren of [...]

Corrosieanalyse sprinklersystemen

Sprinklersystemen komen in aanraking met belucht water (met zuurstof in) waardoor de stalen leidingen aan corrosie onderhevig zijn. Het probleem escaleert wanneer er sprake is [...]

Start typing and press Enter to search