Een tank of structuur staat in contact met de bodemomgeving die op termijn de wand zal aantasten (corrosie) en voor een geleidelijke degradatie (dunner worden van de wand) zal zorgen met als uiteindelijk gevolg; een lek.

Bij een ondergrondse tank of structuur komen verschillende vragen kijken: hoe sterk is de structuur gedegradeerd, hoe lang tot doorboring van de wand, welk risico loopt men indien men de tank/structuur in de grond laat zitten,…? METALogic ontwikkelde eind jaren ’90 een technologie om een corrosieanalyse van ingegraven metalen structuren uit te voeren en die zo antwoord biedt op deze vragen.

Wanneer we de uitwendige corrosie onderzoeken, beschouwen we de drie hoofdcomponenten:
tank, beschermende coating en metingen.

Afhankelijk van de case, kunnen we de metingen in-situ of in ons laboratorium uitvoeren. Als de tank een kathodisch beschermingssysteem heeft dan wordt deze ook onderzocht. Door verschillende paramaters binnen het corrosieproces te vergelijken, kunnen we een analyse maken van het risico op falen van de structuur (in casu: lekvorming). Op basis van dit resultaat categoriseren we de opslagtank in 1 van de 4 risicoklassen. Afhankelijk van de risicoklasse bepalen we wanneer een volgend onderzoek best plaatsvindt.

Afhankelijk van de risicoklasse die aan de tank wordt toegekend wordt ook een periode tot volgend onderzoek voorgesteld.

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 [...]

Start typing and press Enter to search

corrosion analysis, sprinkler, inspections, inspecties, MIC, endoscopy, endoscopiesoil corrosion