Een ondergrondse tank of structuur staat vanaf het moment van ingraven in contact met een bodemomgeving die in de loop der jaren de wand zal aantasten (corrosie) en voor een geleidelijke degradatie (dunner worden van de wand) zal zorgen. Uiteindelijk kan dit proces ertoe leiden dat in geval van een tank lekken ontstaan en het product eventueel naar buiten kan stromen.

Voor een ondergrondse tank of structuur kunnen op een gegeven moment de volgende vragen gesteld worden: hoe sterk is de structuur gedegradeerd, hoe lang tot doorboring van de wand, welk risico loopt men indien men de tank/structuur in de grond laat zitten,…?

Sinds eind jaren negentig werd door METALogic een technologie ontwikkeld die toelaat om een corrosieanalyse van ingegraven metalen structuren uit te voeren en aldus een antwoord te geven op de hierboven gestelde vragen.

Binnen het onderzoek naar uitwendige corrosie worden de drie hoofdrolspelers (tank, beschermende coating en metingen) beschouwd. Sommige van de metingen worden in-situ uitgevoerd terwijl andere een analyse in het laboratorium vereisen. Indien de tank beschermd wordt via een kathodisch beschermingsysteem wordt ook deze aan een onderzoek onderworpen. Het combineren van een heel aantal gegevens betreffende het corrosieproces laat toe om een analyse te maken van het risico op falen van de structuur (in casu: het vormen van lekken). Op basis van het bekomen resultaat wordt de opslagtank in één van de 4 risicoklassen onderverdeeld.

Afhankelijk van de risicoklasse die aan de tank wordt toegekend wordt ook een periode tot volgend onderzoek voorgesteld.

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar [...]

Onderzoek bodemcorrosie en kathodische bescherming

METALogic heeft een erkend milieudeskundige in huis in zowel de discipline bodemcorrosie als gassen of gevaarlijke stoffen. Via een combinatie van in-situ metingen en bijkomende analyses in het labo kan [...]

Start typing and press Enter to search