(Cyclische) zoutneveltesten voor de automobielindustrie

Vandaag de dag spelen versnelde corrosietesten een belangrijke rol bij de ontwikkeling en kwaliteitscontrole van coatings. Als gevolg van de steeds strengere milieuwetgeving staan de ontwikkelaars van coatings onder toenemende druk om duurzamere alternatieven te vinden, zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Atmosferische corrosietesten worden vaak gebruikt om de kwaliteit tussen verschillende coatingsystemen te vergelijken.

NEUTRALE ZOUTNEVELTEST

De vraag “kunnen we het gedrag van coatings in de praktijk voorspellen op basis van een eenvoudige, snelle test?” was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de eerste zoutneveltesten in 1914. De testen werden verder ontwikkeld en uiteindelijk werd de neutrale zoutneveltest opgenomen in ASTM onder de naam B117.

De ASTM B117-test en de equivalente ISO 9227-test zijn continue zoutneveltesten. Bij een continue zoutneveltest worden de omstandigheden constant gehouden gedurende de test. Voor B117 betekent dit blootstelling aan een nevel van 5% NaCl zoutoplossing, bij een temperatuur van 35°C. Hoewel de test al decennia wordt gebruikt, is er nooit een goede correlatie gevonden tussen de test en de praktijkresultaten. Toch is deze test tegenwoordig de meest courante.

Waarom is deze test zo populair? Door het lange bestaan van de B117-test zijn er veel resultaten bekend voor verschillende coatings en coatingsystemen. Daarom worden bij de ontwikkeling van nieuwe coatings of coatingsystemen de prestaties vergeleken met die van andere coatings of systemen, aan de hand van dezelfde B117 test. In dat opzicht heeft deze test wel degelijk zijn nut. Ook voor algemene kwaliteitsonderzoeken is de test waardevol gebleken.

Bijvoorbeeld, in het kader van kwaliteitscontrole specificeren bedrijven vaak dat de coating de testomstandigheden gedurende een minimum aantal uren moet doorstaan vooraleer blaarvorming van de coating of corrosie van het substraat kan worden waargenomen.

Lees meer over neutrale zoutneveltesten

Voordelen van de neutrale zoutneveltest:

 • Relatief eenvoudige test
 • Lage kosten
 • Sneller dan real-life blootstelling
 • Groot referentiekader

Hier vindt u meer informatie over de ISO 17025 scope van METALogic.

CYCLISCHE ZOUTNEVELTESTEN

Tijdens de zoektocht naar versnelde testen die de werkelijke omstandigheden dichter benaderen, werden cyclische corrosietesten ontwikkeld. Een paar voorbeelden:

 • SAE J2334
 • JASO M609-91
 • VW PV1210

Vele automerken hebben hun eigen testnormen uitgewerkt. Deze testen worden uitgevoerd in klimaatkamers waarin temperatuur en vochtigheid in verschillende regimes kunnen worden geregeld, meestal in combinatie met zoutnevel. Aangezien coatings in open lucht meestal worden blootgesteld aan afwisselende droge/natte cycli en ook warme/koude cycli, kan worden verwacht dat dit type test een betere afspiegeling van de werkelijkheid geeft.

Zelfs bij deze cyclische testen moet men voorzichtig zijn bij de interpretatie van de resultaten. Gedetailleerde correlaties tussen testresultaten en praktijk moeten worden onderzocht voor het coatingsysteem voordat een voorspelling kan worden gedaan van de verwachte levensduur in reële omstandigheden. Deze proeven zijn echter zeer geschikt voor kwalitatieve vergelijkingen of voor kwaliteitscontrole. Een aantal voorbeelden van verschillende testen die METALogic kan uitvoeren voor de automobielindustrie:

 • SAE J2334
 • JASO M609-91
 • VOLVO STD 423-0014
 • TOYOTA TSC 5209G
 • VW PV1210
 • VDA 621-415

Voordelen van cyclische zoutneveltesten:

 • Zet dezelfde degradatiemechanismen in werking als in de werkelijkheid
 • Betere overeenkomst tussen resultaten van de test en de praktijk
 • Sneller dan blootstelling aan werkelijke omstandigheden

Hier vindt u meer informatie over ISO 17025 binnen de scope van METALogic.

Cyclische zoutneveltesten

Coatingtesten

METALogic kan diverse atmosferische corrosietesten, immersietesten en elektrochemische testen aanbieden voor het testen van coatings. Of het nu gaat over testen van coatingkwaliteit of het vergelijken van [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel testen we coatings door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). Bij deze test stellen we de coatings bloot aan [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Contractonderzoek

Wij bieden contractonderzoek aan voor projectmatig onderzoek naar materialen, coatings en materiaaldegradatie. Wij stellen ons team van ingenieurs samen op basis van uw vraagstelling en voor complexe [...]

Start typing and press Enter to search