Akoestische emissie voor de chemische en petrochemische industrie

Akoestische emissie laat toe om opslagvaten en -tanks niet-intrusief te inspecteren. METALogic beschikt over een netwerk van experten over heel Europa en is dus steeds in de buurt om met u de mogelijkheden te bespreken en de test snel in te plannen.

AKOESTISCHE EMISSIE

Akoestische emissie (AE) is gebaseerd op de detectie van geluidsgolven aan de hand van sensoren. De techniek wordt gebruikt voor scheur- en corrosiedetectie op metalen drukapparatuur (bijvoorbeeld. gasbollen), opsporen van corrosie en lekkage bij opslagtanks met vlakke bodem en voor lekdetectie op drukapparatuur. Naast standaardmetingen zijn er ook klantspecifieke oplossingen zoals bijvoorbeeld de online bewaking van installatiecomponenten.

Akoestische emissietesten voegen waarde toe aan druktesten:

  • Een veiligheidsmaatregel bij het uitvoeren van een pneumatische test in plaats van een hydraulische test;
  • Detectie van corrosie is mogelijk in ontoegankelijke gebieden;
  • Vervanging van visuele interne/externe inspectie.

Akoestische emissietesten voegen waarde toe aan lektesten:

  • Verlenging van de inspectieperiode.
  • Detecteren van corrosie voor lekkage.

Na ontvangst stellen we een AE-rapport op. Daarin toetsen we de acceptatiecriteria. Daarnaast bevat het rapport ook een aanduiding van de gevonden indicaties. Indien nodig kan een follow-up onderzoek plaatsvinden met een geschikte NDO (niet-destructief onderzoek) techniek om de indicaties van de AE-test verder te onderzoeken.

Ter vervanging van een inwendig onderzoek stelt METALogic een dossier op in samenwerking met een Vlarem deskundige. Het dossier bevat onder andere een studie van de degradatiemechanismen, risico-analyse en inspectieplanning.

Voordelen van akoestische emissie:

  • Het is niet-intrusief.
  • Ruime ervaring en expertise met een sterk netwerk van experten binnen Europa.
  • Testen conform Europese normen.
  • Testoperatoren gekwalificeerd volgens ISO 9712.

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar [...]

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Akoestische emissie

Akoestische emissie Een bron van akoestische emissie (in dit geval: actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de sensoren bereiken. De snelheid van de [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search