Corrosie beperkt zich niet tot één sector

Wij zijn daarom actief in verschillende sectoren, waarbij het zwaartepunt van onze activiteiten uiteraard verschuift per sector.

CHEMIE/PETROCHEMIE

Voor de chemische en petrochemische sector is veiligheid het allerbelangrijkste. Fundamenteel hierbij is de kwaliteitscontrole op de gevoerde processen en het gebruik van de juiste materialen en technieken. Als corrosiespecialist biedt METALogic een uitgebreide en kwaliteitsvolle dienstverlening die op punt gesteld is om oplossingen aan te bieden voor de uitdagingen binnen deze sector.

Meer weten

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Farmaceutische bedrijven spelen een belangrijke rol in onze huidige maatschappij. Zij voorzien ons van producten die onze levenskwaliteit doen toenemen en onze gezondheid ondersteunen. Omdat de producten rechtstreeks impact hebben op de volksgezondheid, worden aan deze sector zeer strenge controles opgelegd. Niet enkel de producten, maar ook de gevoerde processen worden aan de strengste kwaliteitseisen onderworpen.

Meer weten

MAAKINDUSTRIE

Onder de noemer maakindustrie bevinden zich een heel aantal industriële en KMO bedrijven die zich bezighouden met de vervaardiging van nieuwe producten uit materialen en grondstoffen. Binnen deze sector wordt er een zeer brede waaier aan activiteiten uitgeoefend. Maar wat zij allen gemeen hebben is dat zij nood hebben aan continue ontwikkeling van producten en processen om competitief te kunnen blijven.

Meer weten

AUTOMOBIELINDUSTRIE

De transportsector en meer specifiek de automobielindustrie is aan continue verandering onderhevig. Hoge kwaliteitseisen gaan er hand in hand met steeds efficiëntere productiemethoden en technologische ontwikkelingen. Op vlak van materialen is er een continue evolutie naar het gebruik van nieuwe coatingsystemen en is een performante kwaliteitscontrole onontbeerlijk.

Meer weten

OFFSHORE & MARITIEME SECTOR

Er zijn weinig sectoren waar corrosiebeheersing meer aandacht verdient dan in de offshore en maritieme sector. Materialen worden er continu blootgesteld aan agressieve atmosferische condities, temperatuurschommelingen, zoutrijke en vochtige omgevingen, verschillende microbiologische condities, etc. waardoor corrosie steeds een reëel probleem kan vormen.

Meer weten

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Wij horen het graag van u.

Start typing and press Enter to search