In de laboratoria van METALogic worden cyclische polarisatiemetingen uitgevoerd om het gedrag van metalen onder verschillende condities te bestuderen. Denk daarbij aan het opmeten van een corrosiesnelheid, weerstand tegen putcorrosie, passivatiegedrag en andere. Na het opmeten van de open kring potentiaal wordt aan het metaal een toenemende en vervolgens weer afnemende potentiaal opgelegd waarbij de stroomrespons steeds wordt opgemeten. Dit resulteert in een curve waaruit allerlei parameters zoals open kring potentiaal, uniforme corrosiesnelheid, passivatiepotentiaal, passivatiestroom, putcorrosiepotentiaal, repassivatiepotentiaal, … kunnen bepaald worden.

Reeds binnen een dag ken je een inschatting van de uniforme corrosiesnelheid en een risico op putcorrosie. Cyclische polarisatiemetingen kunnen complementair zijn aan blootstellingstesten in die zin dat ze bijkomende informatie opleveren.

Polarisatiemetingen kunnen worden uitgevoerd op basis van de volgende standaarden:

  • ASTM G5: Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements
  • ASTM G59: Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements
  • ASTM G61: Standard Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements for Localized Corrosion Susceptibility of Iron-, Nickel-, or Cobalt-Based Alloys

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Blootstellingstesten

In het kader van materiaalselectie, kwaliteitscontrole, CLP-richtlijn, … worden vaak blootstellingstesten uitgevoerd. In een blootstellingstest worden coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken [...]

Start typing and press Enter to search