Wij beschikken over ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Inspecties worden uitgevoerd in functie van de vraag van de klant en hebben typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak of corrosievorm vast te stellen. Indien relevant wordt de visuele inspectie aangevuld met wanddiktemetingen, endoscopie of replicaonderzoek.

Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek kan advies gegeven worden naar verdere opvolging en gebruik.

Ook  coatinginspecties behoren tot het dienstenpakket van METALogic. Hiertoe kunnen ook NACE en FROSIO gecertificeerde coatinginspecteurs ingezet worden.

Opvolging coatings

METALogic legt zich reeds lange tijd toe op degradatieprocessen van coatings. Via simulaties, versnelde degradatietesten en geavanceerde coatingmeettechnieken zowel in het labo als on-site brengen we de de [...]

Replica onderzoek

Wanneer een destructief onderzoek van statische apparatuur, leidingen, etc. niet uitgevoerd kan worden, biedt replicatechniek een interessante oplossing om op locatie toch een metallografisch onderzoek uit [...]

Endoscopie

Door middel van een videocamera met lichtbron kan het inwendige van bijvoorbeeld een leiding of moeilijk te betreden apparaten bekeken worden. Het resultaat is te zien op een scherm. Endoscopie wordt [...]

Start typing and press Enter to search