Sprinklersystemen zijn al dan niet permanent gevuld met water. Periodieke testen brengen steeds vers water en dus zuurstof in het systeem. Stalen leidingen in contact met belucht water zijn aan corrosie onderhevig. Het probleem kan ernstige vormen aannemen indien men te maken krijgt met MIC (microbiologisch beïnvloede corrosie), het gebruik van hoger gelegeerde materialen vormt dan geen garantie meer.

METALogic heeft door combinatie van haar verschillende kennisgebieden de ideale expertise in huis om het probleem in kaart te brengen, de oorzaken aan te duiden en de gepaste remediëring te adviseren.

 

Schadeonderzoek
Een schadeonderzoek brengt de exacte oorzaak van degradatie aan het licht. Hiervoor wordt het defecte deel van de sprinklerleiding uit de installatie gehaald en destructief onderzocht in het labo. Het schadeonderzoek bestaat typisch uit een visueel onderzoek van het interne en externe oppervlak, het maken van doorsnedes doorheen het schadestuk die vervolgens bestudeerd worden aan de hand van lichtmicroscopie en/of elektronenmicroscopie (SEM) en het analyseren van de afzettingen/corrosieproducten.

Analyse van het sprinklerwater
Om het risico op het voorkomen van de verschillende corrosievormen te bepalen wordt meestal een wateranalyse uitgevoerd. De waterstalen worden genomen op verschillende plaatsen in het systeem (reservoir, begin systeem, einde systeem, dode stukken). De analyse maakt een algemene inschatting van de waterkwaliteit m.b.t. de corrosiviteit ten opzichte van, in voorkomend geval, koolstofstaal.

Dergelijke analyse is gebaseerd op 3 types van testen:

  1. bepaling van een aantal corrosierelevante chemische parameters (pH, ionische samenstelling,…)
  2. bepaling van de corrosiviteit van het water, op basis van een elektrochemische corrosietest, inschatting van het risico op uniforme en lokale corrosie.
  3. bepaling van de microbiologische kwaliteit van het water (inschatting van het potentieel risico op microbiologische corrosie).

Endoscopisch onderzoek en diktemetingen op de leidingen
Door middel van een videocamera met lichtbron kan het inwendige van de leidingen bekeken worden. De aanwezigheid van een eventuele biofilm kan zo worden nagegaan.

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Testen van risico op MIC

Microbiologisch beïnvloede corrosie of MIC is niet altijd éénduidig vast te stellen. Bij een vermoeden van MIC is het daarom aangewezen extra testen uit te voeren op het medium of op de [...]

Schadeonderzoek

Ons team van experts heeft een jarenlange ervaring en kennis in schadeonderzoek en wordt ondersteund door state-of-the-art apparatuur en laboratoria. METALogic gaat tot het uiterste om uw schadegeval te [...]

Inspecties

Wij beschikken over ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Inspecties worden uitgevoerd in functie van de vraag van de klant en hebben typisch als doel de toestand van [...]

Endoscopie

Door middel van een videocamera met lichtbron kan het inwendige van bijvoorbeeld een leiding of moeilijk te betreden apparaten bekeken worden. Het resultaat is te zien op een scherm. Endoscopie wordt [...]

Start typing and press Enter to search