Sprinklersystemen komen in aanraking met belucht water (met zuurstof in) waardoor de stalen leidingen aan corrosie onderhevig zijn. Het probleem escaleert wanneer er sprake is van MIC (microbiologisch beïnvloede corrosie): hierbij biedt het gebruik van hoger gelegeerde materialen geen garantie meer.

METALogic huist experten uit verschillende kennisgebieden samen onder 1 dak waardoor we corrosie vanuit verschillende hoeken kunnen benaderen en het probleem tot op het bot kunnen uitzoeken.

 

 

Schadeonderzoek
Een schadeonderzoek brengt de exacte oorzaak van degradatie aan het licht. Hiervoor wordt het defecte deel van de sprinklerleiding uit de installatie gehaald en destructief onderzocht in het labo.

Het schadeonderzoek bestaat typisch uit een visueel onderzoek van het interne en externe oppervlak, daarna maken we doorsnedes van het schadestuk die we vervolgens bestuderen aan de hand van lichtmicroscopie en/of elektronenmicroscopie (SEM) en het analyseren van de afzettingen/corrosieproducten.

Analyse van het sprinklerwater
Een wateranalyse is aangewezen om het risico op verschillende corrosievormen te bepalen. Hierbij nemen we waterstalen uit verschillende plaatsen in het systeem (reservoir, begin/eind systeem, dode stukken etc.). De analyse maakt een algemene inschatting van de waterkwaliteit m.b.t. de corrosiviteit ten opzichte van het koolstofstaal.

Deze analyse is gebaseerd op 3 types van testen:

  1. bepaling van een aantal corrosierelevante chemische parameters (pH, ionische samenstelling,…)
  2. bepaling van de corrosiviteit van het water, op basis van een elektrochemische corrosietest, inschatting van het risico op uniforme en lokale corrosie.
  3. bepaling van de microbiologische kwaliteit van het water (inschatting van het potentieel risico op microbiologische corrosie).

Endoscopisch onderzoek en diktemetingen op de leidingen
We gaan een kijkje nemen in het inwendige van de leidingen dankzij een videocamera met lichtbron. Op deze manier gaan we na of er aanwezigheid is van eventuele biofilm.

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het [...]

Testen van risico op MIC

Microbiologisch beïnvloede corrosie of MIC is niet altijd éénduidig vast te stellen. Bij een vermoeden van MIC is het daarom aangewezen extra testen uit te voeren op het medium of op de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de [...]

Endoscopie

Endoscopie is een techniek die we inzetten om de aanwezigheid van verontreinigingen en afzettingen vast te stellen, maar ook van andere onregelmatigheden zoals scheuren of lokale corrosie. Net [...]

Start typing and press Enter to search

ondergrondse tank, corrosie, coating, underground storage tank, corrosion, soil, bodem