Schadeonderzoek en replicaonderzoek

Wijzigingen in materiaalstructuur en uiteindelijk falen zijn zaken waar elk bedrijf mee te maken heeft. Of het nu eerder aan utilities-zijde (zoals koelwater of stoom) is, dan wel aan proceszijde, het is van belang om degradatie of falen tijdig vast te stellen en de oorzaak grondig te onderzoeken. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen genomen worden om verdere degradatie of falen te voorkomen.

SCHADEONDERZOEK

Installaties, apparaten of leidingen falen om tal van redenen. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen is het noodzakelijk om de root cause van falen te kennen. Dat kan door middel van een schadeonderzoek waarbij wij de juiste technieken selecteren om tot de werkelijke oorzaak van falen te komen.

Een schadeonderzoek start typisch met een visueel onderzoek van het gefaalde onderdeel. We bestuderen de morfologie van de aantasting, nemen eventueel een monster van de afzetting/corrosieproducten voor analyse door middel van SEM-EDX en/of FTIR-spectroscopie en selecteren een zone of meerdere zones voor cross-sectieonderzoek. 

Breukvlakken worden onderzocht door middel van SEM-microscopie. Indien er een vermoeden voor microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) bestaat worden ook daar specifieke testen voor uitgevoerd.

Onze experten leggen de resultaten van de verschillende onderzoeken samen en formuleren naast een root cause ook aanbevelingen om falen in de toekomst te voorkomen.

Voordelen van schadeonderzoek:

  • Kennis over de werkelijke root cause van falen.
  • Advies om falen in de toekomst te voorkomen.

REPLICAONDERZOEK

Materialen zijn onderhevig aan tal van blootstellingscondities. Als gevolg daarvan kunnen de materiaalstructuur (microstructuur) en dus ook de materiaaleigenschappen veranderen. Om de conditie van een materiaal ter plaatse te onderzoeken kunnen we een replicaonderzoek uitvoeren. Daarbij wordt een afdruk genomen van de microstructuur om onder andere na te gaan of:

  • Faseveranderingen of precipitaties zijn opgetreden in het materiaal;
  • Het materiaal kruipschade vertoont;
  • Het materiaal microscheuren bevat.

Vooraleer een afdruk van de microstructuur genomen wordt, wordt het oppervlak licht opgeschuurd en gepolijst. Vervolgens wordt de structuur aangeëtst waarna een afdruk genomen wordt. Aangezien slechts een heel dunne oppervlaktelaag weggenomen wordt is de techniek dus quasi niet destructief. Nadat een afdruk genomen is wordt deze verder onderzocht door middel van een lichtmicroscoop. Het volledige onderzoek kan ter plaatse gebeuren zodat u onmiddellijk resultaat hebt.

Voordelen van replica:

  • Quasi niet-destructief;
  • Snelle techniek, onmiddellijk resultaat;
  • Kennis over materiaaltoestand en aan- of afwezigheid van microdefecten.

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar [...]

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Akoestische emissie

Akoestische emissie Een bron van akoestische emissie (in dit geval: actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de sensoren bereiken. De snelheid van de [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search