Ons team van experts heeft een jarenlange ervaring en kennis in schadeonderzoek en wordt ondersteund door state-of-the-art apparatuur en laboratoria. METALogic gaat tot het uiterste om uw schadegeval te ontrafelen en zo te komen tot een correcte inschatting van de root cause en formulering van een bijhorend advies.

Een schadeonderzoek kan een korte- of een langetermijnopdracht zijn waarbij verschillende materiaalanalyses en –testen worden uitgevoerd. METALogic heeft een volledig uitgerust metallurgisch labo met o.a. elektronenmicroscoop. In ons corrosielabo kunnen schadeonderzoeken ondersteund worden door eventuele bijkomende corrosietesten.

Dankzij ons team dat bestaat uit ingenieurs chemie, metallurgie en mechanica kan METALogic u bijstaan bij alle schadegevallen op metalen en gecoate componenten. Onderzoeken worden uitgevoerd zowel op typische corrosiegevallen zoals algemene corrosie, lokale corrosie bv putcorrosie of microbiologische corrosie of scheurvormende corrosie zoals spanningscorrosie maar ook op mechanische schade, zoals breuken of slijtage.

Onze schade-experts kunnen schadegevallen on-site komen beoordelen en bespreken. Indien het niet mogelijk is om een schadestuk te bekomen voor destructief onderzoek in ons schadelabo, kan de schade-expert op basis van het on-site bezoek adviezen formuleren.

Wij trachten ons niet te beperken tot het vaststellen van de schadeoorzaak maar onze klanten naar aanleiding van een schadegeval te helpen om de vastgestelde schade in de toekomst te voorkomen. Dit kan aan de hand van corrosietesten, materiaalselecties, inspectieadvies etc.

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Materiaalselectie

Aan de hand van onze specifieke kennis en jarenlange ervaring in corrosiestudies, corrosietesten en schadeonderzoek kan METALogic u bijstaan bij de keuze van het meest geschikte materiaal voor uw [...]

0

Start typing and press Enter to search

SEM, scanning electron microscopy, rasterelektronenmicroscopie, materiaalonderzoek,cyclic polarization, electrochemical, pitting corrosion, pitting potential, repassivation, cyclische polarisatie, elektrochemisch onderzoek, corrosietest, putpotentiaal, putcorrosie, repassivatie