Corrosiestudies voor de farmaceutica

Met het oog op de wettelijke eisen en de eisen op bedrijfsniveau wordt vaak een risico-gebaseerde inspectiemethode (RBI) ingevoerd. Aan de basis van deze RBI-filosofie ligt een corrosiestudie (een studie van het schademechanisme). Tijdens deze studie wordt een overzicht gemaakt van alle verwachte schademechanismen in een installatie en worden de betrokken schadepercentages en faalwijzen voor elk onderdeel van de installatie bepaald.

Een corrosiestudie is een teamprestatie die de ervaring en kennis van corrosiedeskundigen verenigt met de inzichten van inspectie-, proces- en onderhoudspersoneel tijdens teamvergaderingen.

CORROSIESTUDIES

Een corrosiestudie identificeert de mogelijke degradatiemechanismen naargelang de combinatie van materiaal – medium – procesomstandigheden. Daarnaast wordt een materiaaldegradatiesnelheid of gevoeligheid bepaald. Hierdoor kan een restlevensduur van de installatie worden geschat. De studie kan worden uitgevoerd op een volledige installatie, delen van de installatie of een specifieke opstelling.

Lees meer over corrosiestudies

De voordelen van een corrosiestudie:

  • Inzicht in en kennis van de degradatiemechanismen van de plant.
  • Een gestructureerd en onderbouwd antwoord op de eisen van de overheid.
  • Optimalisatie van inspectie-inspanningen op het gebied van efficiëntie en budget.

METALogic hanteert een bedrijfseigen aanpak om een corrosiestudie op een kwalitatieve en gestructureerde manier uit te voeren. Deze aanpak van de corrosiestudie (ook opgevolgd door RBI) is vertaald in ons eigen ontworpen softwarepakket CorLife.

corrosion studies

RISK-BASED INSPECTION (RBI)

Een corrosiestudie is de ideale start van een RBI strategie.

Bij een risk-based inspection strategy, inspectiemiddelen worden ingezet waar zij het meest nodig zijn. Met andere woorden, het te inspecteren tijdsinterval van een pijpleiding (of uitrustingsonderdeel) wordt bepaald door het risico op falen. Het risico op falen is het resultaat van de kans op falen en het gevolg van falen.

Het resultaat van de RBI-studie is een inspectieplan met de daaropvolgende uitgebreide informatie over elke pijpleiding of apparatuuronderdeel. De inspectiehistorie kan ook gemakkelijk via de software worden opgevraagd.

Lees meer over de RBI strategie

De voordelen van een RBI strategie:

  • Geoptimaliseerde inspectie-inspanningen in functie van het risico
  • Risico’s worden opgespoord en onder controle gehouden
  • Lagere verzekeringskosten
Risk-based Inspection (RBI)

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Contractonderzoek

Wij bieden contractonderzoek aan voor projectmatig onderzoek naar materialen, coatings en materiaaldegradatie. Wij stellen ons team van ingenieurs samen op basis van uw vraagstelling en voor complexe [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search