Blootstellingstesten

In het kader van materiaalselectie, kwaliteitscontrole, CLP-richtlijn, … worden vaak blootstellingstesten uitgevoerd. In een blootstellingstest worden coupons (testplaatjes) van het te [...]

Cyclische polarisatiemetingen

In de laboratoria van METALogic worden cyclische polarisatiemetingen uitgevoerd om het gedrag van metalen onder verschillende condities te bestuderen. Denk daarbij aan het opmeten van een [...]

Schadeonderzoek

Ons team van experts heeft een jarenlange ervaring en kennis in schadeonderzoek en wordt ondersteund door state-of-the-art apparatuur en laboratoria. METALogic gaat tot het uiterste om uw [...]

Materiaalonderzoek

In onze laboratoria beschikken we over state-of-the-art apparatuur om materialen te onderzoeken. Dit kan gebeuren in het kader van schadeonderzoeken of corrosietesten, maar eveneens in het kader [...]

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel worden coatings getest door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). In deze test worden de coatings [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de [...]

EIS coatingmetingen

Elektrochemische impedantie spectroscopie of EIS is een techniek die toelaat een inschatting te maken van de globale barrière-eigenschappen van coatings. Meer specifiek kunnen water- en [...]

Testen op maat

Soms wijkt een gestandaardiseerde test te zeer af van de praktijk of zijn er praktische redenen om testen op maat uit te voeren. Voorbeelden zijn specifieke simulaties en testen op pilootschaal. [...]

0

Start typing and press Enter to search