Traditioneel worden coatings getest door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). In deze test worden de coatings blootgesteld aan een omgeving bij 35°C waarbij continu een zoutoplossing verneveld wordt. Meer en meer gaat de tendens richting cyclische testen om dezelfde degradatiemechanismen te triggeren als in de realiteit. METALogic beschikt over verschillende testcabines waarin een brede range aan zoutneveltesten en cyclische testen kunnen uitgevoerd worden: een niet-exhaustieve lijst van uit te voeren standaarden is hieronder terug te vinden. De keuze van de juiste test voor uw toepassing is cruciaal en niet steeds evident. Wij kunnen u assisteren in de keuze van de testen en het opzetten van de juiste testparameters.

 • ASTM B117 (ISO 9227 NSS) – neutrale zoutneveltest
 • ASTM G85 (ISO 9227 AASS) –  aangezuurde zoutneveltest of azijnzuurtest
 • ASTM B368 (ISO 9227 CASS) – CASS-test
 • VDA 621-415
 • SAE J2334
 • VW PV1210
 • DIN 50017
 • IEC 60068
 • Renault ECC1
 • GM 14872
 • Nissan CCT1

Het laboratorium van METALogic is geaccrediteerd volgens ISO 17025 voor de uitvoering van een aantal testen. In de link hieronder vind je meer informatie betreffende de scope van onze ISO 17025 accreditatie.

Coatingtesten

METALogic kan diverse atmosferische corrosietesten, immersietesten en elektrochemische testen aanbieden voor het testen van coatings. Of het nu gaat over testen van coatingkwaliteit of het vergelijken van [...]

Evaluatie van coatings

Evaluatie van coatings gebeurt in de eerste plaats via visuele evaluatie. Er wordt gekeken naar de conditie van de coating door blaasvorming, roestvorming van het substraat, onderkruip aan een artificieel [...]

ISO 17025 accreditatie

METALogic heeft een ISO 17025 accreditatie voor een aantal labotesten, meer bepaald voor het uitvoeren van: Neutrale zoutneveltest volgens ISO 9227/ASTM B117 Aangezuurde zoutneveltest volgens ISO 9227 AASS [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de effecten [...]

0

Start typing and press Enter to search

climate test, salt spray test, corrosion test, cyclic salt spray test, klimaattest, versnelde corrosietest, zoutneveltest, cyclische zoutneveltestSEM, scanning electron microscopy, rasterelektronenmicroscopie, materiaalonderzoek,