Traditioneel testen we coatings door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). Bij deze test stellen we de coatings bloot aan een omgeving bij 35°C waarbij continu een zoutoplossing verneveld wordt.

Tegenwoordig opteren onderzoekers eerder voor cyclische testen aangezien deze de degradatiemechanismen die stroken met de realiteit triggeren.

METALogic heeft testcabines voor beide testen. Voor onze klanten is het cruciaal, en niet steeds evident, om de juiste test te kiezen voor hun vraagstelling. Wij helpen u graag op weg om de juiste test te kiezen en de testparameters op te zetten.

Het laboratorium van METALogic is geaccrediteerd volgens ISO 17025 voor de uitvoering van een aantal testen. Hier kunt u meer informatie terugvinden over de scope van onze ISO 17025 accreditatie.

Hier volgt een niet-exhaustieve lijst van de uit te voeren standaarden:

 • ASTM B117 (ISO 9227 NSS) – neutrale zoutneveltest
 • ASTM G85 (ISO 9227 AASS) –  aangezuurde zoutneveltest of azijnzuurtest
 • ASTM B368 (ISO 9227 CASS) – CASS-test
 • VDA 621-415
 • SAE J2334
 • VW PV1210
 • VOLVO STD 423-0014
 • DIN 50017
 • IEC 60068
 • Renault ECC1
 • GM 14872
 • Nissan CCT1

Coatingtesten

METALogic kan diverse atmosferische corrosietesten, immersietesten en elektrochemische testen aanbieden voor het testen van coatings. Of het nu gaat over testen van coatingkwaliteit of het vergelijken van [...]

Evaluatie van coatings

Evaluatie van coatings gebeurt in de eerste plaats via visuele evaluatie. Er wordt gekeken naar de conditie van de coating door blaasvorming, roestvorming van het substraat, onderkruip aan een artificieel [...]

ISO 17025 accreditatie

METALogic heeft een ISO 17025 accreditatie voor een aantal labotesten, meer bepaald voor het uitvoeren van: Neutrale zoutneveltest volgens ISO 9227/ASTM B117 Aangezuurde zoutneveltest volgens ISO 9227 [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de effecten [...]

Start typing and press Enter to search

climate test, salt spray test, corrosion test, cyclic salt spray test, klimaattest, versnelde corrosietest, zoutneveltest, cyclische zoutneveltestSEM, scanning electron microscopy, rasterelektronenmicroscopie, materiaalonderzoek,