METALogic heeft een ISO 17025 accreditatie voor een aantal labotesten, meer bepaald voor het uitvoeren van:

  • Neutrale zoutneveltest volgens ISO 9227/ASTM B117
  • Aangezuurde zoutneveltest volgens ISO 9227 AASS
  • Continue condensatiestest volgens ISO 6270-2
  • Cyclische zoutneveltest volgens de SAE J2334 norm
  • Evaluatie op blootgestelde testplaten volgens CAT1E2001 norm
  • Coatingdiktemetingen volgens ISO 2178 / ISO 2808 methode 7C en ISO 2360 / ISO 2808 methode 7D

Meer details over de scope van onze ISO 17025 accreditatie vind je hier.

Deze accreditatie beschouwen we als een erkenning dat METALogic kwaliteit hoog in het vaandel draagt.

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel worden coatings getest door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). In deze test worden de coatings blootgesteld [...]

Start typing and press Enter to search