Naast het rechtstreeks of direct testen van corrosie door middel van blootstellingstesten of elektrochemische testen, kan ook op indirecte wijze informatie verkregen worden m.b.t. het corrosieproces of risico op corrosie. Hieronder kom je meer te weten over enkele van de analyses die wij in dat verband kunnen uitvoeren.

Bodemcorrosiviteit

METALogic heeft een erkend milieudeskundige in huis in zowel de discipline bodemcorrosie als gassen of gevaarlijke stoffen. Via een combinatie van in-situ metingen en bijkomende analyses in het [...]

Extractie materialen

METALogic voert in het chemisch laboratorium allerlei extracties uit om de corrosieve componenten in of op het oppervlak van bepaalde materialen te analyseren. Voorbeelden hiervan zijn: de [...]

Testen van risico op MIC

Microbiologisch beïnvloede corrosie of MIC is niet altijd éénduidig vast te stellen. Bij een vermoeden van MIC is het daarom aangewezen extra testen uit te voeren op het medium of op de [...]

Wateranalyse

Verschillende parameters zoals pH, geleidbaarheid, hardheid (totale, Ca en Mg harheid), alkaliniteit (P, M, OH), ijzergehalte en andere worden bepaald om de corrosiviteit van het water ten [...]

Materiaalonderzoek

Onze laboratoria beschikken over geavanceerde apparatuur om materialen te onderzoeken, vaak in het kader van een schadeonderzoek of een corrosietest. Op vraag van de klant hebben we ook de [...]

Start typing and press Enter to search

ISO 17025, accreditatie, accreditationhuey, streicher, strauss test, corrosietest, laskwaliteit, kwaliteitscontrole, corrosion test, quality control, welding procedure