Corrosietests voor de farmaceutische industrie

De vraag of een materiaal chemisch bestand is tegen bepaalde omstandigheden, is in vaak van essentieel belang. Maar hoe moet u te werk gaan als u geen historische gegevens over het betrokken materiaal hebt? Corrosietesten bieden het antwoord. Deze kunnen in het laboratorium worden uitgevoerd om de compatibiliteit van een materiaal met betrekking tot het medium, de temperatuur, de beluchting/stikstof, en andere parameters te testen. Dit wordt gerealiseerd door realistische worst-case omstandigheden toe te passen.

CORROSIETESTEN: TESTEN VOOR ELKE CONDITIE

Op het gebied van corrosiepreventie heeft de farmaceutische industrie specifieke behoeften die vragen om een geïntegreerde aanpak. 

Nieuwe processen in een farmaceutische installatie worden ontwikkeld met strikte tijdsbeperkingen. Bovendien kan corrosie een directe invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct (geneesmiddel) en is het dus van cruciaal belang dat een vaste opvolging van de kwaliteitscontrole wordt geïmplementeerd. De hieronder opgesomde testen zorgen ervoor dat al uw installaties corrosiebestendig zijn en in uitstekende staat verkeren. 

MATERIAALSELECTIE

Is de reactor of de leiding bestand tegen nieuwe procescondities? En wat als de samenstelling van het medium verandert, zal dit dan gevolgen hebben voor het materiaal? Dit zijn typische vragen die worden beantwoord door een materiaalselectie uit te voeren.

De studie van de materiaalselectie begint gewoonlijk met een overzicht van wat reeds geweten is via literatuurstudies, ervaringen van vroegere klanten en onze eigen interne ervaring. Dit onderzoek laat zien welke materialen de beste keuze kunnen zijn voor een nieuwe reactor/installatie of om te beoordelen of uw bestaande reactor/leiding bestand is tegen nieuwe omstandigheden. Indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, vormen corrosietesten een logische volgende stap.

Lees meer over materiaalselectie

Voordelen van materiaalselectie:

 • Kennis over potentiële corrosietypes en corrosiesnelheden
 • Korte wachttijden
 • Geen noodzaak voor een geheel nieuwe aanpak
Material selection

BLOOTSTELLINGSTESTEN

Bij blootstellingstesten worden corrosiecoupons typisch blootgesteld aan de meest ongunstige (realistische) omstandigheden van het nieuwe proces. De corrosiesnelheid wordt daarbij bepaald en beoordeeld. indien er na deze test geen corrossie Indien er corrosie wordt waargenomen na een dergelijke langdurige blootstellingstest, moet een tweede test met een nauwere simulatie, inclusief reinigings-/repassivatiestappen, worden opgenomen. Deze testen kunnen ook worden toegepast op reactoren met emailbekleding.

Lees meer over blootstellingtesten

De voordelen van blootstellingstesten:

 • Realistische condities
 • Uitgebreide inzichten over het specifieke corrosietype
 • Nauwkeurige kwantificering van de uniforme corrosiesnelheid of de mate van putcorrosie
Exposure tests

CYCLISCHE POLARISATIETESTEN

De bouw van een nieuwe lijn brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals de materiaalkeuze. Bij tijdsdruk genieten elektrochemische testen vaak de voorkeur boven langdurige blootstellingstest. Bij elektrochemische testen is het van groot belang dat de te testen materialen in een toestand worden gebracht die de werkelijke oppervlaktegesteldheid zo dicht mogelijk benadert. Indien dit niet mogelijk is, is een conservatieve aanpak geboden. 

Lees meer over cyclische polarisatietesten

De voordelen van cyclische polarisatietesten:

 • Korte doorlooptijden
 • Uitgebreide informatie zoals pittingpotentiaal en repassivatiepotentiaal
 • Semi-kwantitatieve schatting van de uniforme corrosiesnelheid
Cyclic polarization tests

INDIRECTE CORROSIEANALYSE

In plaats van het materiaal rechtstreeks aan de specifieke omstandigheden bloot te stellen, kan een reeks indirecte corrosieanalyses worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Analyse van het medium om de corrosiviteit ten opzichte van materialen te beoordelen
 • Analyse van corrosieproducten of afzettingen om aan te geven wat de oorzaak is van de vorming van deze afzettingen/corrosieproducten

Voordelen van indirecte corrosieanalyses:

 • Relatief kleinschalige studies met korte doorlooptijden
 • Bepaalt waar de focus moet liggen voor eventuele verdere analyse

Lees meer over indirecte corrosieanalyses

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Contractonderzoek

Wij bieden contractonderzoek aan voor projectmatig onderzoek naar materialen, coatings en materiaaldegradatie. Wij stellen ons team van ingenieurs samen op basis van uw vraagstelling en voor complexe [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search