Ons team telt een erkende milieudeskundige met specialisatie in bodemcorrosie, gassen en gevaarlijke stoffen. De corrosiviteit van de bodem schatten we zeer goed in, door een combinatie van in-situ metingen en verdere analyse in het labo, volgens Vlarem II (bijlage 5.17.5.).

Een ondergrondse structuur in een corrosieve bodem dient tegen corrosie beschermd te worden. Meestal gebeurt dit door middel van kathodische bescherming. Wij zorgen voor een periodieke controle, een algemene evaluatie van de goede werking van het systeem en de wettelijke controles volgens Vlarem.

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 [...]

Corrosie- en coatingevaluatie ondergrondse tanks

Een tank of structuur staat in contact met de bodemomgeving die op termijn de wand zal aantasten (corrosie) en voor een geleidelijke degradatie (dunner worden van de wand) zal zorgen met als [...]

Start typing and press Enter to search

ondergrondse tank, corrosie, coating, underground storage tank, corrosion, soil, bodemendoscopie, inspectie, corrosie, MIC, sprinkler, endoscpopy, microbiological, inspection