METALogic heeft een erkend milieudeskundige in huis in zowel de discipline bodemcorrosie als gassen of gevaarlijke stoffen. Via een combinatie van in-situ metingen en bijkomende analyses in het labo kan een zeer goede inschatting gemaakt worden van de corrosiviteit van de bodem, uiteraard volgens Vlarem II bijlage 5.17.5.

Een ondergrondse structuur in een corrosieve bodem dient tegen corrosie beschermd te worden. Meestal gebeurt dit door middel van kathodische bescherming. Wij kunnen zorgen voor een periodieke controle, een algemene evaluatie van de goede werking van het systeem en de wettelijke controles volgens Vlarem. We hebben daartoe ook een erkend milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie in dienst.

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar [...]

Corrosie- en coatingevaluatie ondergrondse tanks

Een ondergrondse tank of structuur staat vanaf het moment van ingraven in contact met een bodemomgeving die in de loop der jaren de wand zal aantasten (corrosie) en voor een geleidelijke degradatie (dunner [...]

Start typing and press Enter to search