METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar ervaring.

  • Controle voor ingebruikname en periodieke controle voor bovengrondse houders van gevaarlijke stoffen (5.17)
  • Controle voor ingebruikname en periodieke controles voor ondergrondse houders van gevaarlijke stoffen (5.17)
  • Periodiek onderzoek voor houders van gassen (5.16)
  • Controle van de bouw van individuele tanks of via prototypekeuring (5.17)
  • Bodemcorrosiviteitsonderzoeken
  • Controle van kathodische bescherming

Onderzoek bodemcorrosie en kathodische bescherming

METALogic heeft een erkend milieudeskundige in huis in zowel de discipline bodemcorrosie als gassen of gevaarlijke stoffen. Via een combinatie van in-situ metingen en bijkomende analyses in het labo kan [...]

Start typing and press Enter to search