METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar ervaring.

  • Controle voor ingebruikname en periodieke controle voor bovengrondse houders van gevaarlijke stoffen (5.17)
  • Controle voor ingebruikname en periodieke controles voor ondergrondse houders van gevaarlijke stoffen (5.17)
  • Periodiek onderzoek voor houders van gassen (5.16)
  • Controle van de bouw van individuele tanks of via prototypekeuring (5.17)
  • Bodemcorrosiviteitsonderzoeken
  • Controle van kathodische bescherming

Start typing and press Enter to search

corrosion test, exposure test, accelerated, corrosietest, blootstellingstest, corrosiecoupon, materiaalselectie, materials selectionCorrosietest, testen op maat, blootstellingstest, corrosion test, tailor-made test, exposure test