METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar ervaring.

  • Controle voor ingebruikname en periodieke controle voor bovengrondse houders van gevaarlijke stoffen (5.17)
  • Controle voor ingebruikname en periodieke controles voor ondergrondse houders van gevaarlijke stoffen (5.17)
  • Periodiek onderzoek voor houders van gassen (5.16)
  • Controle van de bouw van individuele tanks of via prototypekeuring (5.17)
  • Bodemcorrosiviteitsonderzoeken
  • Controle van kathodische bescherming

Onderzoek bodemcorrosie en kathodische bescherming

Ons team telt een erkende milieudeskundige met specialisatie in bodemcorrosie, gassen en gevaarlijke stoffen. De corrosiviteit van de bodem schatten we zeer goed in, door een combinatie van in-situ [...]

Start typing and press Enter to search

corrosion test, exposure test, accelerated, corrosietest, blootstellingstest, corrosiecoupon, materiaalselectie, materials selectionCorrosietest, testen op maat, blootstellingstest, corrosion test, tailor-made test, exposure test