METALogic kan diverse atmosferische corrosietesten, immersietesten en elektrochemische testen aanbieden voor het testen van coatings. Of het nu gaat over testen van coatingkwaliteit of het vergelijken van verschillende coatingtypes voor een bepaalde toepassing, wij vinden een test die het meest geschikt is voor uw toepassing.

Evaluatie van coatings

Evaluatie van coatings gebeurt in de eerste plaats via visuele evaluatie. Er wordt gekeken naar de conditie van de coating door blaasvorming, roestvorming van het substraat, onderkruip aan een [...]

Blootstellingstesten

Bij een blootstellingstest gaan we coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken materiaal (metaal, kunststof of coating) blootstellen aan al dan niet gestandaardiseerde condities gedurende een [...]

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel testen we coatings door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). Bij deze test stellen we de coatings [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de [...]

EIS coatingmetingen

Elektrochemische impedantie spectroscopie (EIS) is een techniek die een inschatting maakt van de globale barrière-eigenschappen van coatings. Meer specifiek worden water- en ionendoorlaatbaarheid [...]

Start typing and press Enter to search

VLAREMBodemcorrosie, soil corrosion, bodemcorrosiviteit, soil corrosivity