METALogic kan diverse atmosferische corrosietesten, immersietesten en elektrochemische testen aanbieden voor het testen van coatings. Of het nu gaat over testen van coatingkwaliteit of het vergelijken van verschillende coatingtypes voor een bepaalde toepassing, wij vinden een test die het meest geschikt is voor uw toepassing.

Evaluatie van coatings

Evaluatie van coatings gebeurt in de eerste plaats via visuele evaluatie. Er wordt gekeken naar de conditie van de coating door blaasvorming, roestvorming van het substraat, onderkruip aan een artificieel [...]

Blootstellingstesten

In het kader van materiaalselectie, kwaliteitscontrole, CLP-richtlijn, … worden vaak blootstellingstesten uitgevoerd. In een blootstellingstest worden coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken [...]

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel worden coatings getest door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). In deze test worden de coatings blootgesteld [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de effecten [...]

EIS coatingmetingen

Elektrochemische impedantie spectroscopie of EIS is een techniek die toelaat een inschatting te maken van de globale barrière-eigenschappen van coatings. Meer specifiek kunnen water- en [...]

0

Start typing and press Enter to search

VLAREMBodemcorrosie, soil corrosion, bodemcorrosiviteit, soil corrosivity