METALogic heeft een erkend milieudeskundige in huis in zowel de discipline bodemcorrosie als gassen of gevaarlijke stoffen. Via een combinatie van in-situ metingen en bijkomende analyses in het laboratorium kan een zeer goede inschatting gemaakt worden van de corrosiviteit van de bodem, volgens Vlarem II bijlage 5.17.5.

Corrosie- en coatingevaluatie ondergrondse tanks

Een tank of structuur staat in contact met de bodemomgeving die op termijn de wand zal aantasten (corrosie) en voor een geleidelijke degradatie (dunner worden van de wand) zal zorgen met als uiteindelijk [...]

Start typing and press Enter to search

Corrosietest, testen op maat, blootstellingstest, corrosion test, tailor-made test, exposure testanalyse corrosieproducten, corrosieoorzaak, schadeonderzoek, failure analysis, root cause analysis, corrosion products