Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door het bepalen en oplijsten van de potentiële faalmechanismen binnen de installatie. De output van een faalmechanismestudie geeft een overzicht van de potentiële faalmechanismen en kritische locaties dat nodig is bij het opstellen van een inspectieplan. Bovendien kan op basis van een faalmechanismestudie de resterende levensduur van de installatie ingeschat worden.

Een faalmechanismestudie is een teamproces waarbij onderhouds-, proces- en inspectiepersoneel tijdens teamsessies relevante informatie kan delen met de corrosie-experts van METALogic.

Bij een faalmechanismestudie wordt doorgaans gebruik gemaakt van integriteitsloops. Integriteitsloops worden gedefinieerd op basis van procescondities en worden aangeduid op PFD’s en/of P&ID’s. Voor alle materiaaltypes die gebruikt worden binnen een loop, worden alle potentiële faalmechanismen bepaald. Voor elk faalmechanisme wordt vervolgens een (corrosie)snelheid of kans op falen vastgelegd. Op basis hiervan kunnen relevante inspectietechnieken en –locaties vastgelegd worden.

De output van een corrosiestudie kan rechtstreeks gebruikt worden om een inspectieregime vast te leggen of kan geïmporteerd worden in een inspectiemanagementsysteem, bijvoorbeeld een systeem op basis van Risk Based Inspections (RBI).

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

On-site ondersteuning

METALogic kan (een kwalitatieve) ondersteuning voorzien ter plaatse bij de klant. Deze ondersteuning loopt meestal over langere termijn. Projectingenieurs in verschillende disciplines kunnen: Inspecties [...]

0

Start typing and press Enter to search

Corrosie monitoring, akoestische emissie, acoustic emission, corrosion monitoringakoestische emissie, acoustic emission