Een corrosiestudie of een damage mechanism review (DMR) geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. De output van een faalmechanismestudie biedt een overzicht van de potentiële faalmechanismen en kritische locaties dat nodig is bij het opstellen van een inspectieplan. Bovendien kan op basis van een faalmechanismestudie de resterende levensduur van de installatie ingeschat worden.

Een corrosiestudie is een teamproces waarbij onderhouds-, proces- en inspectiepersoneel tijdens teamsessies relevante informatie deelt met de corrosie-experts van METALogic. Bij een corrosiestudie maken we doorgaans gebruik van integriteitsloops: deze definiëren we op basis van procescondities en worden aangeduid op PFD’s en/of P&ID’s.

Voor alle materiaaltypes die voorkomen binnen een loop, bepalen we alle potentiële faalmechanismen. Voor elk faalmechanisme wordt vervolgens een (corrosie)snelheid of kans op falen vastgelegd. Op basis hiervan leggen we relevante inspectietechnieken en –locaties vast.

De output van een corrosiestudie kan rechtstreeks gebruikt worden om een inspectieregime vast te leggen of kan geïmporteerd worden in een inspectiemanagementsysteem, bijvoorbeeld een systeem op basis van Risk Based Inspections (RBI).

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep [...]

Start typing and press Enter to search

Corrosie monitoring, akoestische emissie, acoustic emission, corrosion monitoringakoestische emissie, acoustic emission