Traditioneel worden corrosiesnelheden opgevolgd aan de hand van periodieke metingen van de installatie (bepaling wanddikte) of via corrosiecoupons (testplaatjes). Hierbij wordt een gemiddelde corrosiesnelheid berekend over de gehele blootstellingstermijn. De corrosiecoupons geven naast kwantitatieve informatie ook informatie over het corrosiefenomeen. METALogic kan u assisteren bij het leveren en evalueren van corrosiecoupons. Voor toepassingen waarbij men echter in real time corrosiesnelheden wil opvolgen bestaan er on-line corrosiemonitoringtechnieken zoals LPR (lineaire polarisatieweerstand). Een LPR probe bestaat uit drie elektroden die in het medium worden gepositioneerd: een werkelektrode, tegenelektrode en referentie-elektrode. Er wordt een klein potentiaalverschil aangelegd tussen tegenelektrode en werkelektrode en de resulterende stroom wordt opgemeten. De opgemeten stroom kan vervolgens omgerekend worden naar een corrosiesnelheid.

Naast LPR zijn er ook nog andere corrosiemonitoringtechnieken zoals ER (Elektrische Weerstand), EFM (Elektrochemische Frequentie Modulatie), EN (Elektrochemische Ruis), … met elk hun voor-en nadelen. Een aantal technieken kunnen eveneens gecombineerd worden.

Corrosiemonitoring kan interessant zijn om upset condities te detecteren  zodat onmiddellijke remediëring mogelijk is vóór schade optreedt. Enkele typische toepassingen zijn: koelwatersystemen, afvalwaterbehandeling, … .

Doordat METALogic praktijkervaring combineert met kennis o.a. opgedaan in (Europese) onderzoeksprojecten kan u op ons rekenen voor een aanpak met kennis van zaken. Wij zorgen niet alleen voor een correcte installatie van de probe en systeem bij u ter plaatse maar assisteren u ook bij het uitlezen van de informatie en interpretatie hiervan.

Contacteer ons indien u meer informatie hieromtrent wenst, voor een demo of voor een prijsaanvraag.

Leveren en evalueren van corrosiecoupons

Voor de evaluatie van de metalen coupons (corrosiecoupons of testplaatjes) of objecten na blootstelling worden typisch (uniforme/lokale) corrosiesnelheid, corrosiemechanisme, analyse [...]

Elektrochemisch onderzoek

Met onze ruime ervaring op gebied van elektrochemische metingen zowel in het laboratorium als in het veld is METALogic uw ideale partner in elektrochemisch onderzoek. Elektrochemisch onderzoek wordt bij [...]

Start typing and press Enter to search