Corrosiemonitoring is nuttig omdat het upset condities detecteert zodat je onmiddellijk kan ingrijpen nog vóór er effectieve schade optreedt. Enkele typische toepassingen zijn: koelwatersystemen, afvalwaterbehandeling,…

Corrosiesnelheden volg je op volgens 2 methoden: aan de hand van periodieke metingen van de installatie (bepaling wanddikte) of via corrosiecoupons of testplaatjes. Bij deze laatste krijgen we een beeld van de gemiddelde corrosiesnelheid over  de gehele blootstellingstermijn. Naast kwantitatieve informatie bieden corrosiecoupons ook informatie over het corrosiefenomeen. METALogic assisteert u bij de levering en evaluatie van de corrosiecoupons.

Vereist de vraagstelling een aanpak waarbij je in real time corrosiesnelheden opvolgt dan bestaan er on-line corrosiemonitoringstechnieken, zoals lineaire polarisatieweerstand (LPR): een LPR-probe bestaat uit drie elektroden die in het medium worden gepositioneerd: een werkelektrode, tegenelektrode en referentie-elektrode. Er wordt een klein potentiaalverschil aangelegd tussen tegenelektrode en werkelektrode en de resulterende stroom wordt opgemeten. De opgemeten stroom rekenen we vervolgens om naar een corrosiesnelheid.

Naast LPR zijn er ook nog andere corrosiemonitoringstechnieken zoals ER (Elektrische Weerstand), EFM (Elektrochemische Frequentie Modulatie), EN (Elektrochemische Ruis), … Elke techniek heeft zo zijn voor-en nadelen maar kunnen ook  gecombineerd worden.

Doordat METALogic praktijkervaring combineert met kennis o.a. opgedaan in (Europese) onderzoeksprojecten kan u op ons rekenen voor een aanpak met kennis van zaken.

Contacteer ons indien u meer informatie hieromtrent wenst, voor een demo of voor een prijsaanvraag.

Leveren en evalueren van corrosiecoupons

Voor de evaluatie van de metalen coupons (corrosiecoupons of testplaatjes) of objecten na blootstelling worden typisch (uniforme/lokale) corrosiesnelheid, corrosiemechanisme, analyse [...]

Elektrochemisch onderzoek

METALogic heeft ruime ervaring met elektrochemische metingen, zowel in het laboratorium als on-site. Wij opteren voornamelijk voor elektrochemisch onderzoek in het kader van degradatie van [...]

Start typing and press Enter to search

inspectie, oorzaak falen, schadeoorzaak, corrosie, inspection, root causecoating inspection, coatinginspectie