Chemische en Petrochemische industrie

Veiligheid staat centraal in de (petro)chemische sector. Kwaliteitscontrole op de gevoerde processen en het gebruik van de correcte materialen en technieken gaan hiermee hand in hand. Daarnaast vraagt deze sector om een robuuste technologische oplossing door o.a. de toepassing van hoge temperaturen en drukken, de aanwezigheid van corrosieve media en de complexiteit van de installatie.

METALogic is als corrosie-expert gespecialiseerd om uitdagingen binnen deze sector het hoofd te bieden via een uitgebreide dienstverlening met de nadruk op kwaliteit. Wie (petro)chemie zegt in België, denkt vaak meteen aan de haven van Antwerpen. Wij verlenen onze diensten aan veel spelers uit deze industriële hub dankzij onze expertise en lokale nabijheid.

De voordelen van werken met METALogic:

  • We kunnen de ganse levenscyclus van een apparaat ondersteunen met kennis over de integriteit
  • We kennen en beheersen de corrosiefenomen die optreden in de chemische plants
  • We werken flexibel, snel en oplossingsgericht.

RBI EN CORLIFE™ VOOR DE CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Kennis over mogelijk optredende degradatiemechanismen is essentieel om de levensduur van een bestaande installatie te verlengen. Op basis daarvan kunnen immers geschikte inspectietechnieken worden voorgesteld. Om het risico op falen te minimaliseren en inspectiekosten effectief te gebruiken kan een RBI (risico-gebaseerde inspectie) methodologie uitkomst bieden.

Wij begeleiden u doorheen het hele proces, startend met de collectie van de benodigde data, de expertise, en teamsessies om uiteindelijk te komen tot een inspectieplanning. Met onze eigen ontwikkelde software CorLife™ zorgen we bovendien dat het geheel beheersbaar, overzichtelijk en altijd up-to-date blijft.

AKOESTISCHE EMISSIE VOOR DE CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Regelmatige inspecties van bovengrondse opslagtanks en -vaten zijn nodig om het risico op lekkages binnen de perken te houden. Klassieke inspecties vereisen in veel gevallen een inwendig onderzoek. Een inwendig onderzoek brengt echter extra risico’s met zich mee voor mens, milieu en het toestel zelf. Water en zuurstof kunnen immers corrosieprocessen initiëren of bevorderen. Met akoestische emissie kan het toestel getest worden zonder het uit dienst te nemen. Akoestische emissie geeft bovendien een 100% controle van de omhulling.

SCHADEONDERZOEK EN REPLICA VOOR DE CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Wanneer schade wordt vastgesteld kan dit via een schadeonderzoek op destructieve wijze verder onderzocht worden in ons metallografisch lab. We voeren daarbij tal van onderzoeken uit om te komen tot de root cause van het falen of de materiaaldegradatie.

Daarnaast komen onze inspecteurs ook bij u ter plaatse om degradatie vast te stellen/te onderzoeken of om op niet-destructieve wijze de toestand van een materiaal op te volgen. Via replica kan een afdruk van de microstructuur genomen worden om bijvoorbeeld degradatie door blootstelling aan hoge temperatuur te kunnen vaststellen.

Benieuwd naar meer? Neem gerust contact met ons op, onze experts staan u graag te woord!

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar [...]

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Akoestische emissie

Akoestische emissie Een bron van akoestische emissie (in dit geval: actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de sensoren bereiken. De snelheid van de [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search