Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de praktijk en resulteren daarom in meer accurate corrosiesnelheden. Anderzijds vragen blootstellingstesten langere testtijden dan elektrochemische testen. Elektrochemische testen kunnen ook bijkomende informatie geven m.b.t. bijvoorbeeld risico op putcorrosie, passivatiegedrag en andere.

Typische vraagstukken waarbij testen van corrosie aangewezen is zijn:

  • Materiaalselectie
  • Testen van corrosie-inhibitoren
  • Bestaande reactor wordt voor andere toepassingen gebruikt
  • Wijzigingen in proces en de effecten hiervan op corrosie

METALogic biedt ook heel wat corrosietesten aan voor het testen van coatings. Werp hier een blik op onze coatingtesten.

Indirecte corrosie-analyses

Naast het rechtstreeks of direct testen van corrosie door middel van blootstellingstesten of elektrochemische testen, kan ook op indirecte wijze informatie verkregen worden m.b.t. het [...]

Blootstellingstesten

Bij een blootstellingstest gaan we coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken materiaal (metaal, kunststof of coating) blootstellen aan al dan niet gestandaardiseerde condities gedurende een [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en [...]

Start typing and press Enter to search

creepback, onderkruip, coatings, zoutneveltest, zoutsproeitest, klimaattest, cyclisch, salt spray test, cyclic salt spray test, climate testVLAREM