Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de praktijk en resulteren daarom in meer accurate corrosiesnelheden. Anderzijds vragen blootstellingstesten langere testtijden dan elektrochemische testen. Elektrochemische testen kunnen ook bijkomende informatie geven m.b.t. bijvoorbeeld risico op putcorrosie, passivatiegedrag en andere.

Typische vraagstukken waarbij testen van corrosie aangewezen is zijn:

  • Materiaalselectie
  • Testen van corrosie-inhibitoren
  • Bestaande reactor wordt voor andere toepassingen gebruikt
  • Wijzigingen in proces en de effecten hiervan op corrosie

METALogic biedt ook heel wat corrosietesten aan voor het testen van coatings. Werp hier een blik op onze coatingtesten.

Indirecte corrosie-analyses

Naast het rechtstreeks of direct testen van corrosie door middel van blootstellingstesten of elektrochemische testen, kan ook op indirecte wijze informatie verkregen worden m.b.t. het corrosieproces of [...]

Blootstellingstesten

In het kader van materiaalselectie, kwaliteitscontrole, CLP-richtlijn, … worden vaak blootstellingstesten uitgevoerd. In een blootstellingstest worden coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken [...]

Cyclische polarisatiemetingen

In de laboratoria van METALogic worden cyclische polarisatiemetingen uitgevoerd om het gedrag van metalen onder verschillende condities te bestuderen. Denk daarbij aan het opmeten van een corrosiesnelheid, [...]

Materiaalselectie

Aan de hand van onze specifieke kennis en jarenlange ervaring in corrosiestudies, corrosietesten en schadeonderzoek kan METALogic u bijstaan bij de keuze van het meest geschikte materiaal voor uw [...]

Start typing and press Enter to search