In het kader van materiaalselectie, kwaliteitscontrole, CLP-richtlijn, … worden vaak blootstellingstesten uitgevoerd. In een blootstellingstest worden coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken materiaal (metaal, kunststof, coating) blootgesteld aan al dan niet gestandaardiseerde condities. De blootstellingstermijn varieert typisch van enkele weken tot enkele maanden. Afhankelijk van de vraagstelling worden de werkelijke condities zo dicht mogelijk benaderd, worden worst case condities opgelegd of worden de materialen blootgesteld aan gestandaardiseerde condities om hun gebruik voor een bepaalde toepassing te kwalificeren. Enkele van de parameters die in de blootstellingstesten dienen beschouwd te worden zijn:

 • Materiaal (oppervlaktetoestand, aanwezigheid las, …)
 • Medium
 • Fase (vloeibaar, interfase, gas)
 • Beluchting
 • Temperatuur/druk
 • Agitatie

Wij beschikken over een goed uitgerust laboratorium waarin naast de klassieke blootstellingstesten ook simulaties en pilootschaaltesten specifiek op maat van de klant ontwikkeld en uitgevoerd worden.
Hieronder een greep uit de blootstellingstesten en bijhorende standaarden die in het laboratorium kunnen uitgevoerd worden. Deze lijst is echter niet exhaustief.

 • Blootstellingstesten ter bepaling van degradatiefenomenen en (lokale) snelheid van aantasting in vloeibare fase/interfase/gas fase – ASTM G31
 • Testen van spleetcorrosie – ASTM G78
 • Testen van spanningscorrosie (o.a. ‘drop evaporation test (DET)’)
 • Testen van galvanische (contact) corrosie
 • Testen van atmosferische corrosie (gebruik makend van zoutneveltesten, cyclische corrosietesten, condensatiekamers, klimaatkamers) – ISO 9227, ASTM B117, Kesternich test, …
 • Testen voor het evalueren van corrosie onder isolatie (CUI) – ASTM G189, ASTM C795, ASTM C1617
 • Testen volgens ADR regelgeving (CLP richtlijnen)
 • Kwaliteitstesten zoals Huey, Streicher en Strauss testen – ASTM A262
 • Testen ter evaluatie van corrosie-inhibitoren

Indien de test of standaard die u beoogt hieronder niet terug te vinden is, loont het zeker de moeite even bij ons te informeren naar de mogelijkheid om deze test uit te voeren.

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Evaluatie van coatings

Evaluatie van coatings gebeurt in de eerste plaats via visuele evaluatie. Er wordt gekeken naar de conditie van de coating door blaasvorming, roestvorming van het substraat, onderkruip aan een artificieel [...]

Evaluatie van kunststoffen

Wij kunnen volgende evaluaties uitvoeren op polymeren en elastomeren in het kader van blootstellingstesten: Visuele evaluaties: Macroscopische en stereomicroscopische evaluatie van het oppervlak [...]

Huey, Streicher en Strauss testen

De testen volgens standaard ASTM A262, Practice B (Streicher), Practice C (Huey) of Practice E (Strauss) zijn interkristallijne corrosietesten die dienen voor het controleren van de warmtebehandeling van [...]

Leveren en evalueren van corrosiecoupons

Voor de evaluatie van de metalen coupons (corrosiecoupons of testplaatjes) of objecten na blootstelling worden typisch (uniforme/lokale) corrosiesnelheid, corrosiemechanisme, analyse [...]

Corrosietesten volgens CLP-richtlijn (ADR)

De CLP-richtlijn voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels beschrijft de corrosietesten die dienen uitgevoerd te worden ter bepaling of een stof of mengsel al dan niet bijtend voor [...]

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel worden coatings getest door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). In deze test worden de coatings blootgesteld [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de effecten [...]

Start typing and press Enter to search