Bij een blootstellingstest gaan we coupons (testplaatjes) van het te onderzoeken materiaal (metaal, kunststof of coating) blootstellen aan al dan niet gestandaardiseerde condities gedurende een periode van enkele weken tot maanden.

Hierbij kijken we naar de vraagstelling: gaan we uit van de werkelijke condities of leggen we worst case condities op? We kunnen de materialen ook blootstellen aan gestandaardiseerde condities om hun gebruik voor een bepaalde toepassing te kwalificeren. De volgende parameters zijn van belang bij een blootstellingtest: materiaal, medium, fase (vloeibaar, interfase, gas), beluchting, temperatuur/druk en agitatie.

Blootstellingstesten zijn daarom het meest aangewezen in het kader van materiaalselectie, kwaliteitscontrole, CLP-richtlijn etc.

Ons goed uitgerust laboratorium biedt naast klassieke blootstellingstesten ook simulaties en pilootschaaltesten die we op maat van de klant ontwikkelen en uitvoeren. Hier volgt een greep uit ons aanbod van blootstellingstesten en de bijhorende standaarden die in het laboratorium uitgevoerd kunnen worden:

  • Blootstellingstesten ter bepaling van degradatiefenomenen en (lokale) snelheid van aantasting in vloeibare fase/interfase/gas fase – ASTM G31
  • Testen van spleetcorrosie – ASTM G78
  • Testen van spanningscorrosie (o.a. ‘drop evaporation test (DET)’)
  • Testen van galvanische (contact) corrosie
  • Testen van atmosferische corrosie (gebruik makend van zoutneveltesten, cyclische corrosietesten, condensatiekamers, klimaatkamers) – ISO 9227, ASTM B117, Kesternich test, …
  • Testen voor het evalueren van corrosie onder isolatie (CUI) – ASTM G189, ASTM C795, ASTM C1617
  • Testen volgens ADR regelgeving (CLP richtlijnen)
  • Kwaliteitstesten zoals Huey, Streicher en Strauss testen – ASTM A262
  • Testen ter evaluatie van corrosie-inhibitoren

Deze lijst is niet exhaustief dus aarzel zeker niet om even contact met ons op te nemen en dan bespreken we graag onze mogelijkheden.

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het [...]

Evaluatie van coatings

Evaluatie van coatings gebeurt in de eerste plaats via visuele evaluatie. Er wordt gekeken naar de conditie van de coating door blaasvorming, roestvorming van het substraat, onderkruip aan een [...]

Evaluatie van kunststoffen

Wij kunnen volgende evaluaties uitvoeren op polymeren en elastomeren in het kader van blootstellingstesten: Visuele evaluaties: Macroscopische en stereomicroscopische evaluatie van het [...]

Leveren en evalueren van corrosiecoupons

Voor de evaluatie van de metalen coupons (corrosiecoupons of testplaatjes) of objecten na blootstelling worden typisch (uniforme/lokale) corrosiesnelheid, corrosiemechanisme, analyse [...]

Corrosietesten volgens CLP-richtlijn (ADR)

De CLP-richtlijn voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels beschrijft de corrosietesten die dienen uitgevoerd te worden ter bepaling of een stof of mengsel al dan niet [...]

(Cyclische) zoutneveltesten

Traditioneel testen we coatings door ze te onderwerpen aan een agressieve omgeving zoals bijvoorbeeld de neutrale zoutneveltest (ISO 9227 NSS of ASTM B117). Bij deze test stellen we de coatings [...]

Klimaattesten

METALogic biedt heel wat mogelijkheden om effecten van het klimaat en belichting op het gedrag van coatings (en metalen) te onderzoeken. Door variatie in temperatuur en %RH, door simuleren van de [...]

Start typing and press Enter to search

cyclic polarization, electrochemical, pitting corrosion, pitting potential, repassivation, cyclische polarisatie, elektrochemisch onderzoek, corrosietest, putpotentiaal, putcorrosie, repassivatie