RBI en CorLifeTM voor de chemische en petrochemische industrie

Jaarlijks gaat een groot budget naar onderhoud en inspecties van installaties. Het doel is om de installatie zo lang mogelijk op een veilige manier in gebruik te houden.

Kennis over mogelijke degradatiemechanismen is daarbij onontbeerlijk en is de uitkomst van een doorgedreven corrosiestudie of faalmechanismestudie. Daaraan gekoppeld zorgt een risicogebaseerde inspectie (RBI) methodiek ervoor dat inspecties uitgevoerd worden waar ze het meest nodig zijn. Dat dankzij de meest effectieve technieken om degradatiemechanismen op te sporen. 

We begeleiden u daarbij graag van start tot eind.

RBI VOOR DE (PETRO)CHEMISCHE INDUSTRIE

Aan de basis van een RBI-proces ligt een corrosiestudie of faalmechanismestudie

Deze studie bepaalt potentiële degradatiemechanismen per corrosie loop. Vaak wordt hiervoor API 571 toegepast. Specifiek voor de procesindustrie zijn er soms ook andere mechanismen van toepassing. METALogic heeft op dit vlak ruime ervaring. 

We bekijken de inspectiehistoriek van een installatie en we stellen een lijst op met realistisch te verwachten faalmechanismen. Kritische inspectielocaties zoals dode uiteinden en injectiepunten worden geïdentificeerd. Een team van deskundige experts evalueert grondig de te verwachten faalmechanismen. Hierbij houden ze rekening met de API 581 methodologie ter bepaling van corrosiesnelheden of -gevoeligheden. 

We geven daarnaast advies omtrent te gebruiken inspectietechnieken en conditiemonitoring, in relatie tot de geïdentificeerde degradatiemechanismen.

Het doel van een RBI proces is om risico (risico = waarschijnlijkheid x gevolg) op falen zo laag mogelijk te houden door effectief de juiste inspectietechnieken in te zetten waar en wanneer ze het meest nodig zijn.

METALogic begeleidt u graag doorheen dit hele proces startende vanaf de faalmechanismestudie over de risicoberekeningen en -analyse tot uiteindelijk het afleveren van een inspectieplanning en evergreening. Klanten die graag de volledige controle zelf behouden kunnen ook beroep doen op onze experts.

Voordelen van RBI:

 • METALogic begeleidt klanten doorheen het hele RBI traject en doet daarbij ook het projectmanagement.
 • Geoptimaliseerde inspectie-inspanningen in functie van het risico.
 • Mogelijk gebruik van in huis ontwikkelde software CorLife™.
 • Risico’s worden opgespoord en onder controle gehouden.
Risk-based Inspection (RBI)

CORLIFE™

METALogic heeft haar eigen cloudgebaseerde software die lean and mean, flexibel en volled aan te passen is op maat van de klant. Concreet biedt de software deze functionaliteiten: 

 • Faalmechanismestudie 
 • Risico, POF (waarschijnlijkheid van falen), COF (gevolg van falen) kunnen berekend worden op kwantitatieve of kwalitatieve wijze volgens wensen van de klant.
 • Inspectiemanagement, inclusief inspectieplanning gebaseerd op klantspecifieke strategieën.
 • Eenvoudig opvragen van een overzicht met historische inspectieresultaten en inspectierapporten.
 • Alle wettelijke inspecties, herstellingen, controles en klantspecifieke taken zijn mee inbegrepen en worden eenvoudig opgevolgd.
 • Inspectiesheets volledig op maat van de klant.

Voordelen van CorLife™:

 • Lean & mean software
 • Niet enkel inwendige maar ook externe degradatiemechanismen (atmosferische corrosie, CUI, …) worden beschouwd.
 • Flexibiliteit in keuze COF model.
 • Risicomatrix kan aangepast worden aan wensen van de klant.
 • Berekening van minimum toelaatbare wanddikte (MAWT) volgens API 579 of klantspecifieke code.
RBI, risk-based inspection

Controles volgens VLAREM

METALogic beschikt over erkend milieudeskundigen in de discipline gassen en gevaarlijke stoffen, die het wettelijk beperkt of algemeen onderzoek kunnen uitvoeren. Er wordt geput uit meer dan 10 jaar [...]

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Akoestische emissie

Akoestische emissie Een bron van akoestische emissie (in dit geval: actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de sensoren bereiken. De snelheid van de [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search