Integriteitsmeting m.b.v. akoestische emissie
Door middel van een akoestische emissietest tijdens drukverhoging wordt de integriteit van uw vat onderzocht. Deze test geeft 100% bedekking en kan uitgevoerd worden zonder het vat leeg te maken. In de meeste gevallen is dit een volwaardig alternatief voor een inwendig onderzoek. De test is reeds vele jaren genormeerd:

  • EN 13554 ‘general principles’
  • EN 1330-9 ‘terminology’
  • EN 134771-1 and EN 13771-2 ‘measuring equipment’
  • EN 14584 ‘AT on pressure equipment – planar location’
  • Annex C of EN 12817, EN 12819 ‘inspection of LPG tanks’

Akoestische emissie wordt gebruikt om defecten in het materiaal te lokaliseren. Het is een gegeven dat verschillende materialen, en in het bijzonder staal, geluidsgolven in de vorm van pulsen uitzendt wanneer deze onder spanning komen. De geluidsgolven worden geregistreerd door middel van een meetkanaal bestaande uit sensor, voorversterker, kabel en meetsysteem. Via lokalisatieberekeningen met 2, 3 of meerdere sensoren wordt de bron van akoestische emissie gelokaliseerd. Via een na-analyse worden de gevonden bronnen uiteindelijk geclassificeerd in drie categorieën naargelang hun kriticiteit.

Bodem verticale opslagtank
Een akoestisch emissieonderzoek op een tankbodem van een bovengrondse opslagtank heeft als doel de lekdichtheid en corrosieactiviteit op te meten.  Een akoestische emissiemeting wordt uitgevoerd terwijl de tank gevuld is, nadat deze op voorhand in rust is gebracht. De test is reeds vele jaren genormeerd:

  • EN 13554 ‘general principles’
  • EN 1330-9 ‘terminology’
  • EN 134771-1 and EN 13771-2 ‘measuring equipment’
  • EN 15856 ‘corrosion detection on storage tanks

Een bron van akoestische emissie (in dit geval actieve corrosie en een actief lek) zendt ultrasone golven uit die op verschillende tijdstippen de sensoren bereiken. De snelheid van de golf in de vloeistof samen met de gekende sensorposities vormen de basis voor lokalisatie van het signaal.

Inspecties

Wij beschikken over ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Inspecties worden uitgevoerd in functie van de vraag van de klant en hebben typisch als doel de toestand van [...]

0

Start typing and press Enter to search