Farmaceutische industrie

Kwaliteitscontrole op zowel producten als productieprocessen staat centraal in de farmaceutische industrie vanwege de hoge veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. METALogic staat hierbij voor u klaar met een breed scala aan diensten specifiek afgestemd op de noden van de farmaceutische sector. Zo voldoet u volledig aan de kwaliteitseisen en bent u in staat om toekomstige problemen het hoofd te bieden.

Onze voordelen: 

 • Werk samen met de juiste partner om u te helpen aan de veiligheidseisen te voldoen;
 • Krijg een overzicht van alle kritieke punten en mogelijke scenario’s;
 • Anticipeer op problemen in plaats van de gevolgen te ondervinden;
 • Zorg ervoor dat uw productieproces soepel verloopt.

CORROSIETESTEN VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

De productielijnen en reactoren van de farmaceutische industrie zijn de belangrijkste onderdelen van de productieprocessen. Wanneer u nieuwe infrastructuren bouwt, wilt u de nieuwe omstandigheden testen op mogelijke corrosie. Wij bieden hiervoor een brede waaier van testen aan:

 • Materiaalselectie
  Materiaalselectie gebeurt op theoretische basis en indien relevant wordt dit verder aangevuld met blootstellingstesten.
 • Blootstellingstesten
  Corrosiecoupons worden blootgesteld aan de meest ongunstige omstandigheden van het nieuwe productieproces. Na een vooraf bepaalde periode worden deze coupons verwijderd om de corrosiesnelheid te bepalen. Zowel het basismateriaal als de lassen worden getest op (langetermijn)corrosie.
 • Cyclische polarisatietesten
  Bij dringendheid of indien aanvullende informatie over gelokaliseerde corrosie nodig is, kunnen cyclische polarisatietesten worden uitgevoerd. Testnormen zijn onder andere ASTM G5, ASTM G59 en ASTM G61.
 • Indirecte corrosieanalyses
  Naast elektrochemische testen of blootstellingstesten heeft METALogic andere analyses ter beschikking om op corrosie te testen. Op basis van een analyse van verschillende parameters van het medium kan een risico op corrosie van het metaal in contact met het medium worden beoordeeld.

CORROSIESTUDIES VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Dankzij corrosiestudies krijgt u onmisbare kennis over de integriteit van uw farmaceutische installaties. Dit omvat de identificatie van potentiële degradatiemechanismen en kritische locaties die vereist zijn bij de opstelling van een inspectieplan. Reken op METALogic voor: 

 • Corrosiestudie
  Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft essentiële kennis over de integriteit van de installatie door het bepalen en inventariseren van potentiële faalmechanismen en kritische locaties, die vereist zijn bij het opstellen van een inspectieplan. De resterende levensduur van een installatie kan worden geschat op basis van een faalmechanismestudie.
 • Risk-based Inspection (RBI)
  METALogic stelt de RBI aanpak voor om het hele kluwen van leidingen en uitrustingen op een site in kaart te brengen zodat inspectie beheersbaar wordt. Door een grondige studie van potentiële falingsmechanismen uit te voeren door corrosie-ingenieurs, gekoppeld aan de gevolgen van falen, wordt een systeem opgezet dat gerichte inspecties bevordert. Wij helpen u bij het opzetten van een op maat gemaakte RBI aanpak.

CORROSIE-ONDERSTEUNING VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Ons mobiel team van ingenieurs en inspecteurs staat u bij met de volgende activiteiten:

 • On-site consultancy
  Hoewel wij slechts een telefoontje verwijderd zijn, vereisen sommige projecten een meer directe aanpak. Onze ingenieurs zijn beschikbaar om bij u ter plaatse, bijvoorbeeld één of meerdere dagen per week, aan de slag te gaan.
 • Rougingmetingen
  Indien u rouging/verkleuring in uw reactor waarneemt dan vraagt u zich waarschijnlijk af of de passivatielaag nog voldoende beschermt en hoe de rouging/verkleuring kan worden verwijderd. Wij adviseren u graag over de juiste werkwijze.
 • Corrosie-inspectie
  Bij corrosie of materiaaldegradatie kunnen wat op het eerste zicht details lijken echter veelzeggende aanwijzingen zijn om de kern van de zaak te vinden. Onze getrainde inspecteurs bezoeken de locatie om de aantasting te observeren en documenteren alle relevante informatie om de onderliggende oorzaak te vinden.
 • On-line opvolgen van corrosie
  Verscheidene parameters spelen een rol bij corrosie. Als u het effect van bepaalde parameters op corrosie wilt weten, is on-line corrosiemonitoring te overwegen. Wij bieden u ondersteuning bij het vinden van de juiste opstelling en meetlocatie.

Corrosietesten

Het testen van corrosie in ons laboratorium gebeurt hoofdzakelijk via blootstellingstesten en/of via elektrochemische testen (cyclische polarisatiemetingen). Blootstellingstesten liggen het dichtst bij de [...]

Schadeonderzoek

Vroeg of laat overkomt het iedereen: je ondervindt schade. Geen nood, METALogic is een waar kenniscentrum met een team van doorgewinterde experts in schadeonderzoek die ondersteund worden door [...]

Risk-based inspection (RBI)

Om het hele kluwen aan leidingen en apparaten op een site in kaart te brengen en inspectie hiervan beheersbaar te maken, stelt METALogic haar RBI aanpak voor. Door een grondige studie van mogelijke [...]

Corrosiestudies

Een corrosiestudie of een faalmechanismestudie geeft u als gebruiker essentiële kennis over de integriteit van uw installatie door de potentiële faalmechanismen binnen de installatie in kaart te brengen. [...]

On-site ondersteuning

METALogic heeft de mogelijkheid om een kwalitatieve on-site ondersteuning op langere termijn te voorzien. Onze projectingenieurs krijgen support van het backoffice van METALogic en kunnen beroep doen op [...]

Materiaalselectie

Het is van groot belang bij nieuwbouw, vervanging, verandering van procescondities van een installatie om het meest adequate constructiemateriaal te selecteren. Dankzij onze specifieke kennis en jarenlange [...]

Contractonderzoek

Wij bieden contractonderzoek aan voor projectmatig onderzoek naar materialen, coatings en materiaaldegradatie. Wij stellen ons team van ingenieurs samen op basis van uw vraagstelling en voor complexe [...]

Inspecties

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en inspecteurs die on-site visuele inspecties uitvoeren. Een inspectie heeft typisch als doel de toestand van een installatie in kaart te brengen of de schadeoorzaak [...]

Start typing and press Enter to search